19 de gener de 2016

Articles i treballs

treballant
En premsa

 • Ferran Esquilache, «Searching for the Origin: A new Interpretation for the Horta of Valencia in Times of al-Andalus», H. Kirchner, F. Sabaté (eds.), Agrarian Archaeology: Irrigation, drainage, dry agriculture and pastures in Al-Andalus, Turnhout: Brepols.
 • Ferran Esquilache, «Més enllà de la ‘revolució verda’. El paper dels cultius en la formació de l’agrosistema andalusí», E. Vicedo (ed.), Cultius, especialització i mercats. X Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
 • Ferran Esquilache, «Sobre el limitado papel del Estado en la construcción y la gestión de la Huerta de Valencia en época andalusí», A. Fábregas, A. García-Porras (eds.), Poder y comunidades rurales en al-Andalus y el Magreb (ss. XIII-XV), Granada.
 • Ferran Esquilache, «La distribución tradicional del agua del río Turia entre las acequias de la Huerta de Valencia. Un sistema de origen bajomedieval», Historia agraria. Revista de agricultura e historia rural, 82 (2020).
 • Ferran Esquilache, «Els poblament dels musulmans valencians entre la conquesta cristiana i l’expulsió dels moriscos», I. Donoso (ed.), Despoblats moriscos, Publicacions Universitat d’Alacant.
 • Frederic Aparisi, «L’apicultura a la València medieval», E. Vicedo (ed.), Cultius, especialització i mercats. X Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
 • Frederic Aparisi, «Vida i treball del pintor de mobiliari valencià Antoni Micó (ca. 1450-1501)», PUB, SVMMA. Revista de cultures medievals, 15.
 • Vicent Baydal, «From Catalans and Aragonese to Valencians: The Role of Polities in the Making of the Medieval Valencian Identity», V. Martines, A. Cortijo (eds.), History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict. Perspectives from History, Linguistics, Cultural Studies and Education, Hershey (Pennsylvania): IGI Global.
 • Vicent Baydal, «Una època de crisis i desenvolupaments polítics a la Corona d’Aragó (1388-1429)», E. Juncosa (ed.), En temps de la reina Margarida de Prades, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.
 • Vicent Baydal, «La historiografía valenciana y el Archivo de la Corona de Aragón», E. Sarasa, M.L. Rodrigo-Estevan, Archivo de la Corona de Aragón: su historia y sus fondos documentales, Saragossa: Institución Fernando el Católico.
 • Vicent Baydal, «La evolución del monedaje o morabatí en el Reino de Valencia entre 1266 y 1385», R. Lanza (ed.), El uso del dinero y las economías urbanas en los reinos hispanos, siglos XIV-XVIII, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.
 • Vicent Baydal, «Els diputats del General abans de la Diputació del General», A. Furió, J.V. García Marsilla (eds.), La veu del Regne. Representació política, recursos públics i construcció de l’Estat. 600 anys de la Generalitat Valenciana, València: Publicacions de la Universitat de València.
 • Vicent Baydal, «La autonomía contable en el proceso de construcción de la Diputación del General del Reino de Valencia entre los siglos XIII y XIV», Mª.T. Iranzo, M. Lafuente (eds.), Contabilidad, finanzas públicas y cultura del Estado en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), Madrid: Marcial Pons.
 • Vicent Baydal, «Las primeras Cortes Generales de Monzón de 1289, unas Cortes mal entendidas», Aragón en la Edad Media, 31 (2020).
 • Vicent Baydal, «Quan les muntanyes de la Marina foren musulmanes», J.L. Monjo (ed.), El parlar de sa a Tàrbena i la Marina, Alacant: Publicacions de la Universitat d’Alacant.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Translate »