19 de gener de 2016

Articles i treballs

treballant
En premsa

  • Ferran Esquilache, «Searching for the Origin: A new Interpretation for the Horta of Valencia in Times of al-Andalus», H. Kirchner, F. Sabaté (eds.), Agrarian Archaeology: Irrigation, drainage, dry agriculture and pastures in Al-Andalus, Turnhout: Brepols.
  • Ferran Esquilache, «Més enllà de la ‘revolució verda’. El paper dels cultius en la formació de l’agrosistema andalusí», E. Vicedo (ed.), Cultius, especialització i mercats. X Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
  • Ferran Esquilache, «Sobre el limitado papel del Estado en la construcción y la gestión de la Huerta de Valencia en época andalusí», A. Fábregas, A. García-Porras (eds.), Poder y comunidades rurales en al-Andalus y el Magreb (ss. XIII-XV), Granada.
  • Frederic Aparisi, «L’apicultura a la València medieval», E. Vicedo (ed.), Cultius, especialització i mercats. X Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs.
  • Vicent Baydal, «From Catalans and Aragonese to Valencians: The Role of Polities in the Making of the Medieval Valencian Identity», V. Martines, A. Cortijo (eds.), History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict. Perspectives from History, Linguistics, Cultural Studies and Education, Hershey (Pennsylvania): IGI Global.
  • Vicent Baydal, «Una època de crisis i desenvolupaments polítics a la Corona d’Aragó (1388-1429)», E. Juncosa (ed.), En temps de la reina Margarida de Prades, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.
  • Vicent Baydal, «El paper dels canvistes valencians en l’incipient negoci fiscal del segle XIV», P. Verdés, P. Ortí (eds.), El sistema financiero a finales de la edad media: instrumentos y métodos, València: Publicacions de la Universitat de València.
  • Vicent Baydal, «La historiografía valenciana y el Archivo de la Corona de Aragón», E. Sarasa, M.L. Rodrigo-Estevan, Archivo de la Corona de Aragón: su historia y sus fondos documentales, Saragossa: Institución Fernando el Católico.
  • Vicent Baydal, «La evolución del monedaje o morabatí en el Reino de Valencia entre 1266 y 1385», R. Lanza (ed.), El uso del dinero y las economías urbanas en los reinos hispanos, siglos XIV-XVIII, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.
  • Vicent Baydal, «Els diputats del General abans de la Diputació del General», A. Furió, J.V. García Marsilla (eds.), La veu del Regne. Representació política, recursos públics i construcció de l’Estat. 600 anys de la Generalitat Valenciana, València: Publicacions de la Universitat de València.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Translate »