6 de gener de 2016

Vicent Baydal Sala

vicentbaydalDoctor en Història Medieval per la Universitat Pompeu Fabra
Professor Ajudant Doctor d’Història del Dret a la Universitat Jaume I de Castelló

vicentbaydal@gmail.com
baydal@uji.es

Semblança

Nascut a València l’any 1979, vaig cursar un any de Dret i la llicenciatura d’Història en la Universitat de València entre 1997 i 2004. En paral·lel a la carrera, vaig treballar durant un any i mig en la creació del Museu d’Història de València. Amb posterioritat vaig fer el doctorat a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i la tesi doctoral sobre els orígens baixmedievals de la Generalitat valenciana al Consell Superior d’Investigacions Científiques, davall la direcció de Manuel Sánchez Martínez i Josep Maria Salrach, que vaig llegir en juny de 2011. Poc abans i poc després, vaig treballar com a tècnic d’investigació al Museu d’Història de Barcelona i al Departament d’Història Medieval de la Universitat de València i vaig desenvolupar sengles borses d’estudi de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut d’Estudis Catalans. Per la tesi doctoral vaig rebre els Premis Ferran Soldevila de biografia i estudis històrics i el Raimon Noguera d’història medieval. A partir de 2013 em vaig incorporar durant dos anys a la Universitat d’Oxford per tal de dur a terme un projecte postdoctoral de recerca sobre els orígens del parlamentarisme europeu, amb una beca Marie Curie – Beatriu de Pinós, i després un any de retorn com a professor contractat al Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment exercisc com a professor ajudant doctor d’Història del Dret a la Universitat Jaume I de Castelló, on coordine el grup de recerca “FORVAL. Història i Dret Forals Valencians” i dirigisc dos projectes d’investigació, un de la mateixa universitat sobre paisatges agraris i un altre dins del programa d’excel·lència científica júnior de la Generalitat Valenciana sobre parlamentarisme medieval

 • Membre del Grup de Rercerca FORVAL. Història i Dret Forals Valencians (UJI)
 • Membre de la “International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions”
 • Membre de la “Society for the Study of the Crusades and the Latin East”
 • Membre de la “Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM)
 • Membre de l’”Societas Historicorum Coronae Aragonum (HISCOAR)
 • Membre de l’”Anglo-Catalan Society”
 • Membre de la “Societat Valenciana Bibliogràfica “Jerònima Galés”

Línies de recerca

 • Història parlamentària
 • Història fiscal
 • Història epistolar
 • Història de les identitats

Tesi Doctoral

 • Títol: «Els fonaments del pactisme valencià. Sistemes fiscals, relacions de poder i identitat col·lectiva al regne de València (c. 1250 – c. 1365)».
 • Resum: La tesi tracta d’aprofundir en el coneixement dels orígens del pactisme valencià. És per això que analitza de forma exhaustiva les diverses negociacions politicofiscals que tingueren lloc entre la monarquia i la comunitat política del regne de València des de mitjan segle XIII fins a la dècada de 1360. Així, tot plegat, estudia la trajectòria d’unes transformacions estretament imbricades entre si: d’una banda, el progressiu desenvolupament de la pràctica parlamentària fins a esdevenir la principal forma de resolució de greuges entre els estaments i el monarca, i, d’una altra banda, l’evolució de la fiscalitat reial i local fins a donar lloc a uns sistemes fiscals generals i municipals que quedaren controlats pels dirigents estamentals. D’aquesta manera, mitjançant l’anàlisi d’aquells canvis, es determinen amb major detall les fases i les característiques del procés de configuració del pactisme al territori valencià.
 • Director: Dr. Manuel Sánchez Martínez, amb la cotutoria del Dr. Josep Maria Salrach
 • Nota: Excel·lent, cum laude, amb menció de doctorat europeu
 • Pdf: Podeu consultar els dos volums de la tesi des d’ací

Publicacions

Llibres

Traduccions

Articles i capítols de llibre

Ressenyes

Llibres de divulgació

Actualitzat en Abril de 2021

Translate »